Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Vörös Márton


publikációk

 

saját honlap

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Gali Ádám

BME Természettudományi Kar, Atomfizika TanszékNegyedik főcsoportbeli félvezető nanoszerkezetek atomi szintű számítógépes szimulációja

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatás bemutatása: Kutatásaim negyedik főcsoportbeli félvezető, nanométer méterű kristályok (nanokristályok) optikai tulajdonságainak megismerésére irányulnak biológiai nyomjelző és harmadik generációs napelem alkalmazásokhoz. Munkám elméleti jellegű, a nanokristályok optikai tulajdonságait első elvekből levezetett egyenletek segítségével szimulálom szuperszámítógépeken. A számolások segítségével korábbi kísérleti eredmények megértéséhez járultam hozzá, illetve kísérletileg még nem ismert jelenségek vizsgálatára adtam ötleteket